×
|

Visie

Wij geloven in de Kracht van Mensen. Wij zetten mensen (terug) in hun eigen Kracht.
Onze Ambitie is individuen en teams begeleiden naar verdere horizonten die passen bij wie zij zijn en waar zij naartoe kunnen en willen.
Wij staan voor het leveren van Zichtbare Resultaten.
Onze basiswaarden zijn AutoriteitReturn on Expectations en Geloofwaardigheid.

Ambitie

Bij het begeleiden van individuen en teams naar verdere horizonten, staan wij open voor een deels onbekende levensreis en geven ruimte aan jouw eigen inclusiviteit. Dit zijn jouw gedachten, gevoelens, overtuigingen, waarden, passies en sensaties. Onze ambitie is het komen tot zelfsturende teams, die vanuit innerlijke kracht zichzelf en hun organisatie op sleeptouw nemen. Wij werken daarom graag in co-creatie met jou om bijvoorbeeld de competentie-ontwikkeling in jouw organisatie naar de kritische competenties in 2020 te faciliteren. Onze personal coaches kunnen jou daarbij effectief ondersteunen.

Zichtbare Resultaten

Coaching wordt ingezet om de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers te stimuleren, met de bedoeling daarmee een bijdrage te leveren aan de organisatiedoelstellingen. Onze aanpak leidt tot zichtbare resultaten zoals een verhoging van de effectiviteit van de medewerker met 18 % na 1 jaar intensieve coachingbegeleiding.
Als coach dragen wij niet zozeer kennis en ervaring over, maar maken vooral mechanismen bewust die succes bevorderen of belemmeren. Coachen is voor een belangrijk deel het opheffen van remmingen en niet zozeer het indrukken van het gaspedaal. Als coachee ga jij dus niet naar huis met de adviezen van de coach, maar met jouw eigen oplossingsrichtingen waarmee jij aan de slag gaat.